Hydraulisk vs elektrisk pitch

For- og imod hydrauliske pitch-systemer

Hvorfor bør du vælge et hydraulisk pitch-system i vindturbiner? Here kommer nogle af årsagerne til netop dette:

  • Pålidelig og kendt teknologi som anvendes i tæt på 50% af alle turbiner
  • Robust pga. lav påvirkning af komponenter ift. omgivelser
  • Statistikken viser at det hydrauliske system kun har ganske få stop
  • Simpelt pga. det lave antal af komponenter
  • Let integrerbart fordi størstedelen af komponenterne er samlet og testet i strømforsyning og blokke
  • Sikker fordi én fejl ikke medfører tab af sikkerhed og fordi der ikke er behov for elektrisk strøm ved nødstop

Når man arbejder med hydrauliske pitch-systemer er det afgørende, at den tekniske organisation er på plads, så der opnås den nødvendige viden om:

  • Hvordan man opbygger et tilstrækkeligt rent værksted
  • Hvordan man vedligeholder hydrauliske systemer
  • Hvordan man kontrollerer hydrauliske systemer