reparation

Reparation

Vi tilbyder reparation af hydrauliske og pneumatiske anlæg.

Vi reparerer den defekte maskindel i tilfælde af driftsstop

Vi er fleksible i forhold til at finde den bedst mulige løsning for dig, som kunde, da vi har mange ressourcer indenfor håndtering af komplekse driftstop m.m.

Som oftest udfører vi reparationen ude hos selve kunden. Men i nogle tilfælde er vi nødsagede til at bringe den defekte maskindel med til vores egne produktionsanlæg i Albertslund. Her finder vi den hurtigste og mest effektive løsning, så din maskindel atter er funktionsdygtig.

Vi er kendte for vores kompetencer der bl.a. omhandler:
  • Egne innovative ingeniører, der har bred erfaring indenfor high-end løsninger
  • Hurtig udrykning
  • Døgnservice
  • Bredt branchekendskab
  • Mange års erfaring